Nyheder

Korpsrådsmøde 2017

Trine, Kristian og Martin har været på Korpsrådsmøde i weekenden.

Billeder herover er taget fra DDS annoncering af den nye Korpsledelse valgt her i weekenden.

Der blev vedtaget en lidt mere strukturet form i indholdet til afholdelse af Korpsrådsmøder hvor personvalg afholdes i ulige år, lov- og beslutnings-forslag i lige år (som udgangspunkt, da de reelt kan komme på valg hvert år) og udviklingsplanen hvert 4 år næste gang i 2018.
Der er kommet ny tryghedsvejledning og samværdspolitik fra DDS. Oplægget var at alle grupper skal gennemgå dette hver år med en bekræftelse på gennemførelsen. Dette blev dog nedstemt, men der var en klar holdning til at grupperne skal gøres bekendt med vejledningen og politikken.

Vi har for en del år siden afholdt Korpsrådsmøder i september og der var forslag om at flytte dette tilbage til september. Det var der ikke et ønske om blandt de delegerede. På samme måde gik det med Korpsledelsens forslag om at ændre 6-årsreglen for korpsledelsen til et 6-årsprincip. Et andet punkt der også blev forkastet var gruppernes deadline i august for indlevering af lov- og beslutningsforslag hvor muligheden kunne have været en måneds ekstra tid til at bearbejde oplæg. DDS'ernes lønnede medarbejdere blev udfordret på om de også skulle ansættes under 6-årsreglen, men dette forslag blev forkastet.

Et af de lidt mere spændende forslag var hvorvidt de kommende korpsledelser skulle vælges og efterfølgende selv konstituere sig med spejderchefer. Der var mange spændende meningsudvekslinger og givet også følelser i spil. Det kunne betyde at hvor spejdercheferne som i dag skal have minimum 50% af de deltagende stemmer kunne de med dette forslag kun skulle have 25% som resten af korpsledelsen. Det spændende i dette forslag ville jo også kunne betyde at ham/hende der ikke lige havde tænkt skulle være spejderchef ville blive opfordret af den samlede korpsledelse, men at en uønsket spejderchef også kunne fratages bestallingen. Forslaget faldt og korpsrådet besluttede to spejderchefer og disse sidder for de kommende to år i spidsen for DDS.

Der har med indførelsen af det nye medlemssystem og dermed nye procedurer for gruppeanerkendelse hersket lidt usikkerhed om hvem og hvordan gruppeanerkendelsen skulle håndteres. Det er besluttet at divisionsledelsen er dem der anerkender grupper i DDS.

Korpsledelsen har fået mandat til at indgå aftale om kommende events og dermed også en mulig ny spejdernes lejr. Der er også givet mandat til at udarbejde et nye vedtægter til DDS. Regnskabet for 2016 blev godkendt og dette gjorde budgettet for 2018 og dermed kontingentet for 2018 også. 

Demokratiet var i spil i denne weekend hvor holdninger og følelser var i spil. Det er det der gør disse korpsrådmøder så uhyre spændende. Det er her du kan give udtryk for dine holdninger og meninger og danne dig nye hvis du bliver overbevist om at noget andet er mere rigtigt. Du afgiver din stemme og du har bidraget til korpset.

Martin stemmer på KRM2017Martin stemmer på KRM2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg tør godt skrive at Kristian, Trine og jeg ikke altid var enige med de trufne beslutninger og med de kandidater der blev valgt, men at vi som gruppe selvfølgelig kommer til at forholde os til de beslutninger der er taget. Flertallet har taget nogle beslutninger og retningen for DDS, divisionerne og grupper er banet. Glæd dig, det bliver en spændende tid der kommer.

Tak for at vi fik mulighed for at præge DDS's retning og at I har tillid til at vi har gjort det rigtige for DDS, divisionen og vores gruppe.

 

 

 

Tilmeldinger

Titel Tilmeldingsfrist

Juleafslutning i spejderhytten tirs. 4. december 2018

27.11.2018 20:00