Flag og fanereglement

Flag og fanereglement

Danmarks-Samfundet uddeler faner til grupper efter ansøgning. Oplysning om, hvordan man søger,

kan fås hos Danmarks-Samfundet, Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Tlf. 43 26 26 26.

Danmarks-Samfundet                                                                                                                              Valdemarsdag

Flagreglement

flagHer er medtaget de væsentligste retningslinier for brugen af Dannebrog. Læs mere i hæftet "Sådan bør man bruge Dannebrog, som kan købes hos Danmarks-Samfundet (25 kr.).

Sagnet om Dannebrog fortæller, at det faldt fra himlen; under slaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog til Estland. Derfor er Valdemarsdag den 15. juni også Dannebrogs årlige festdag. Hvis sagnet er rigtigt, er Dannebrog verdens ældste flag.

 

Flagets udseende:

Korsets bredde er 1/7 af hele flagets bredde. Firkanterne nærmest standerliget (flagstangen) er kvadrater med sider på 3/7 af flagets bredde. Længden af de yderste firkanter er 5/4 af kvadraternes sider. Målene overholdes for faneduge, men hvis der er tale om flag, der udsættes for hårdt vejr, tillægger man ca. 3/4 korsbredde i totallængden. Den ekstra længde bruges til ombøjning og ny søm, når flaget flosser og skal repareres.

 

Flagstangen og flagets størrelse:

Flagstangen bør være forsynet med en flagknap. Flagstangen er hvid eller behandlet som en mast, den må ikke være kulørt. Flagets størrelse skal passe til flagstangens højde; flaget skal være ca. 1/5 af en fritstående flagstangs højde. Hvis flagstangen er anbragt på en høj eller en bygning, bør standerliget være større efter skøn i det enkelte tilfælde.

 

Flagning:

Flaget hejses kl. 08.00, dog aldrig før solopgang. Flaget tages ned ved solnedgang.

Når I er på lejr og hejser flaget, kan I holde en kort samling omkring flagstangen og synge en passende flagsang eller morgensang. Mens flaget går til tops, kan I gøre spejderhilsen. På den måde viser I respekt for flaget.

 

Behandling af flaget:

Flaget må aldrig røre jorden. Det skal lægges sammen, så korset dækkes af dugen. Flaget bør aldrig lægges sammen i fugtig tilstand.

 

Flagning på halv stang:

På visse mindedage og ved dødsfald flages på halv stang som tegn på sorg. Flaget hejses først til tops, hvor det bliver et øjeblik, derefter hales det så langt ned, at flagets underkant er midt på flagstangen. Der synges ikke, når flaget hejses eller hales ned.

 

Der flages på halv stang:

Ved dødsfald Ved begravelse (flaget hejses til tops efter bisættelsen)

LangfredagDen 9. april (Danmarks besættelse kl. 12 hejses flaget til tops)

Når flaget skal ned, hejses det først til tops, hvor det bliver et øjeblik, før det hales ned. Halv stang

 

Flagning med Dannebrog sammen med andre nationers flag:

Ved arrangementer sammen med udenlandske spejdere, som har eget flag eller fane med, gælder særlige regler. Politiet giver tilladelse til at flage med andre nationers flag og oplyser om de særlige regler.

 

Indvielse af faner:

FanebærerNår en ny fane tages i brug, er det skik symbolsk at slå tre søm i fanestangen ét for kongen/dronningen, ét for fædrelandet og ét for foreningen. De tre søm slås i stangens øverste ende. Højtideligheden bør være kort og enkel. Hvis fanen er en gave, afleveres den sammenrullet til formanden, der takker kort og giver fanen til fanebæreren med ordren "Rul fanen ud".

Med fanestangen vandret ruller fanebæreren derefter fanen ud i et roligt tempo, gerne til musik, hvorefter fanebæreren stiller sig med front mod forsamlingen med fanen ved fod.

 

Faner ved spejderfester:

Mange grupper har fanen med ved spejderfester. Hvis I anbringer den i stativ inden festen, kræver det ingen fanevagt. I kan også føre fanen ind, mens alle rejser sig. Når fanen er kommet på plads, kan I anbringe den i stativ, eller spejderne kan skiftes til at være fanevagt.

 

Faner i kirken:

Ved alle former for kirkelige handlinger skal præsten og familien tillade, at fanen er til stede. Dernæst skal I sammen med præst/kordegn finde ud af, hvornår fanen skal ankomme og afgå, og hvor den skal placeres under højtideligheden. Ankomst og afgang kan ske under henholdsvis præludiet og postludiet eller fanen kan være på plads i kirken, før menigheden ankommer, og føres ud når kirken atter er tom. Vælger I det første, rejser menigheden sig og gør front, mens I langsomt fører fanen frem til den aftalte plads og når I fører den ud igen. Fanevagterne bør vælge tidspunkter under salmesangen til at afløse hinanden og i det hele taget optræde stilfærdigt. Aftal med præsten, om og hvordan I hilser med fanen. Dog bør fanen sænkes, når velsignelsen lyses.

Tilmeldinger

Titel Tilmeldingsfrist

Juleafslutning i spejderhytten tirs. 4. december 2018

27.11.2018 20:00